Cabinetul nostru psihiatric din Ploiești NU MAI ELIBEREAZĂ avize, certificate și adeverințe psihiatrice!

Aviz psihiatric examen CECCAR

Pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau , cererea de înscriere trebuie să fie însoţită, pe lângă alte documente şi de certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină. Certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat trebuie emis de un medic psihiatru. Adeverinţa medicală care atestă capacitatea de exerciţiu deplină se poate elibera pe loc. Pentru un aviz psihiatric la examen CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) Ploieşti / Prahova aveţi nevoie de o adeverinţă de la medicul de familie în care vor fi specificate antecedentele medicale personale, în special cele psihiatrice.

Certificat psihiatric pentru înscrierea la examenul de admitere în profesia de avocat

Atât pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar cât şi pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, pe lângă o serie de documente specifice este nevoie şi de un certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare psihiatrica. Această evaluare psihiatrică se poate realizează în cadrul cabinetului nostru din Ploieşti. Pentru a obţine adeverinţa psihiatrică necesară înscrierii la examenul pentru Barou trebuie să vă prezentaţi la cabinet cu o adeverinţă de la medicul de familie în care vor fi specificate antecedentele medicale personale, în special cele psihiatrice.

Aviz psihiatric pentru medici pensionari

Colegiul Medicilor a decis că medicii pensionari au nevoie de aviz de la medicul psihiatru dacă vor să continue să-și continue activitatea medicală peste vârsta de pensionare, atât în unitățile medicale private cât şi în cele publice. Continuarea activității se face în baza certificatului de membru și a avizului anual al Colegiului Medicilor din România, eliberat pe baza a mai multor documente, printre care şi certificatul de sănătate. Acesta trebuie sa conțină viza de la un medic psihiatru, cu mențiunea „apt să lucreze în domeniul sanitar” și viza medicului de medicina muncii cu mențiunea „apt să lucreze în specialitatea…” (specialitatea medicului pentru care se eliberează certificatul de sănătate). Pentru a obţine acest aviz psihiatric trebuie să vă prezentaţi la cabinet cu o adeverinţă de la medicul de familie în care vor fi specificate antecedentele medicale personale, în special cele psihiatrice.

Certificat psihiatric pentru adopţie

În prima etapă a procedurii de adopţie, atestarea ca persoană / familie aptă să adopte, este necesar întocmirea unui dosar privind eliberarea atestatului care, printre alte multe documente, trebuie să conţină un/o certificat medical / adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice ale solicitantului / solicitanţilor precum şi a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, însoţit/însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice pentru fiecare. Evaluare psihică se poate realiza doar de către medicul specialist psihiatru. Pentru a obţine acest certifica psihiatric trebuie să vă prezentaţi cu o adeverinţă de la medicul de familie în care vor fi specificate antecedentele medicale psihiatrice.

Certificat de sănătate psihică pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali – OAMMR

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR (Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali), avizat anual. Certificatul de membru se acordă pe baza unor documente, printre care şi certificatul de sănătate fizică şi psihică. Certificatul de sănptate psihică se poate realiza doar de către un medic psihiatru. Pentru a obţine acest certifica psihiatric trebuie să vă prezentaţi cu o adeverinţă de la medicul de familie în care vor fi specificate antecedentele medicale psihiatrice.

Adeverinţă medic psihiatru pentru internare azil / cămin bătrâni

În majoritatea cazurilor internării într-un azil / cămin de bătrâni este necesar un aviz de la medicul psihiatru care să ateste starea de sănătate mintală. Pentru a se elibera o astfel de adeverinţă, trebuie să vă prezentaţi la cabinetul nostru din Ploieşti cu o adeverinţă de la medicul de familie în care vor fi specificate antecedentele medicale personale, în special cele psihiatrice.